Canvas på LU

canvas.education.lu.se

Välkommen till bloggen för projektet Canvas på LU – nu kör vi igång!!

Canvas är vår nya lärplattform, en modern och användarvänlig plattform som ger studenter, undervisande personal och administratörer möjlighet att bygga upp en attraktiv och tillgänglig digital lärandemiljö vid Lunds universitet. 

Canvas är LUs universitetsgemensamma lärplattform och kommer framför allt att ersätta Live@Lund och LUVIT.

Bloggen

I denna blogg kommer ni att kunna läsa om projektet, om införandet och om våra olika delprojekt som t ex integrationsarbete, framtagande av utbildningsmaterial och mycket mer.

Våra koordinatorer 

Det är många som är engagerade i arbetet med att införa Canvas på LU. För varje fakultet kommer det att finnas en eller flera koordinatorer som kommer att kunna svara på frågor om Canvas samt samordna arbetet med hur och i vilken takt fakulteten och dess institutioner går över till Canvas. Det finns även koordinatorer representerade från LUS, från Uppdragsutbildningen och från Kompetensportalen. Mer information kommer inom kort! 

Våra early adopters

Just nu pågår ett intensivt arbete med våra early adopters. Dessa är lärare och administratörer från våra verksamheter som själva anmält sig för att prova på hur det är hålla en kurs i Canvas redan nu under vårterminen. De kommer att hjälpa oss att LU-anpassa Canvas och våra utbildningspaket.

januari 15, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade