Utbildningspaket

I projektet Canvas på LU vill vi erbjuda möjlighet till utbildning som passar alla. Vi har därför satt ihop ett utbildningspaket med möjlighet lära sig Canvas grunder online – i Zoom eller i egen takt i vår självstudiekurs. Det finns också möjlighet att vi kommer ut och ger dessa utbildningar på plats.

För dig som vill passa på att också arbeta med designen av ditt kursupplägg inför övergången till Canvas ger vi heldagsworkshopen Planera och bygg  din kurs i Canvas i samarbete med AHU.

Nedan presenteras våra kurser – för frågor eller behov av andra utbildningar så kontakta er fakultetskoordinator eller oss på canvas@education.lu.se


Kom igång med Canvas (1) 

Detta är grundkurs 1 i Canvas där vi bl a går igenom Canvas gränssnitt, hur man bygger en kursstruktur och hur man lägger till innehåll så som text, bilder, länkar och filmer. Kurslängd 90 min. 

 

Utbildning via e-mötesverktyget Zoom
Tid:  Onsdagar 13.15 – 14.45  (start 7 augusti)
Välj en onsdag (in english on demand)
Online i Zoom 
Anmälan till canvas@education.lu.se 

Särskilda på plats-utbildningar
I regi av LTH
Tid: Fredagen den 16/8 kl 10.15 – 12.00
Pepparholm, Studiecentrum LTH
Anmälan till canvas@education.lu.se 


Kom igång med Canvas (2) 

Detta är grundkurs 2 i Canvas där vi tittar vidare på hur man bygger upp, strukturerar och hanterar funktioner som t ex diskussionsforum, quizzar och inlämningsuppgifter. Kurslängd 90 min.

Tid: kommer inom kort.
Online i Zoom


Canvas on-demand

Beställ er egen utbildning till er institution eller till ert lärarlag! Vi kommer till er och håller grundkurs 1 eller grundkurs 2. Är ni intresserade av en speciell funktion anpassar vi oss!

Vi kommer till er! Anmälan till er fakultetskoordinator eller till canvas@education.lu.se


Självstudiekurs om Canvas i Canvas

I denna kurs kan du läsa om Canvas funktionalitet i egen takt. Modulerna har en kort svensk introduktion och bygger därefter på Canvas eget utbildningsmaterial.

Tid: I egen takt.  Registrera dig på självstudiekursen!


Pedagogisk utveckling och Canvas


Planera och bygg er kurs i Canvas 

Förmiddagen – Kursdesign: I denna workshop planerar du och dina kollegor först ert kursupplägg utan dator med hjälp av ABC-metoden på förmiddagen.

Eftermiddagen – Arbete i Canvas: På eftermiddagen arbetar vi hands-on i Canvas och bygger upp en struktur för kursen utifrån den kursstruktur ni skapat.  Workshopen vänder sig till lärarlag om minst två personer. Läs detaljerad beskrivning här!

Förmiddag 9.15 -11.00 och eftermiddag 13.00 -15.00

Tillfällen HT

Torsdag 5 september

Torsdagen 19 september

Måndag 30 september

Onsdag 16 oktober

Fredag 8 november

Tisdag 19 november

Onsdag 4 december

Tisdag 17 december

AHU, detaljerad information skickas ut inför varje tillfälle.
Anmälan till canvas@education.lu.se – ange vilket tillfälle du är intresserad av! 


Adminutbildningar i Canvas


Det administrativa verktyget i Canvas – genomgång

Under augusti månad erbjuder vi ett antal tillfällen för genomgång av det administrativa verktyget. Information om tider samt anmälan till genomgången sker via Canvas kursyta Administrativ yta Lunds universitet. Registrera dig här för att få tillgång.   

 

Kommentarer inaktiverade.