Canvas på LU

canvas.education.lu.se

Utbildningarna är på gång

Uppdatering (25 mars) det finns nu en sida om vårt utbildningpaket – ni hittar det här.

Projektet har börjat bygga upp ett utbildningspaket för Canvas. Som del av detta utvecklas just nu en självstudiekurs som alla anställda på LU ska kunna ta del av. Vi hoppas kunna öppna denna inom kort.

Självstudiekurs

Projektet har börjat bygga upp ett utbildningspaket för Canvas. Som del av detta utvecklas just nu en självstudiekurs som alla anställda på LU ska kunna ta del av. Vi hoppas kunna öppna denna inom kort.

Kom igång med Canvas – online och på plats!

Vi har även varit ute och hållit grundkursen Kom igång med Canvas på EHL. Det var första tillfället vi själva undervisade i Canvas och kring hur man använder plattformen. Vi kommer att hålla ett antal sessioner i närtid för att finjustera utbildningen och göra oss redo inför den stora mängd användare som snart behöver utbildas.

Som komplement till kurs på plats hos användarna så jobbas det även på att få upp en grundkurs som kan hållas i e-mötesverktyget Zoom. Kursen kommer inledningsvis att ges en gång i veckan på en fast tid, för att vi sedan ska kunna utvärdera hur stort intresset är. Vi återkommer så snart vi vet när den startar.

Fördjupning: ABC workshop

Förutom kurser kring hur Canvas fungerar bygger vi även på ett kursupplägg för personal som är intresserade av att jobba mer med kursdesign inför övergången till Canvas. Det kommer att finns flertalet olika sätt att fördjupa sig, men först ut är Designa en (blended) kurs med ABC- workshop. Här skapar du tillsammans med dina kollegor en skiss av ett kursupplägg – med fokus på läraktiviteter –utifrån er kurskontext, era kursmål och era behov. Här finns en kort introduktion till ABC-metodiken.

Under februari har projektet tillsammans med Marita Ljungqvist från AHU erbjudit ett antal sessioner med ABC-workshop. Lärarlag tillsammans med koordinatorer från alla fakulteter välkomnades. Efter en kort genomgång arbetade lärarlagen själva med att bygga sina kurser med hjälp av de spelplaner och spelkort som ingick. Många intressanta diskussioner uppstod. På baksidan av spelkorten kunde sedan deltagarna få tips om vilka digitala verktyg som kunde hjälpa dem att bygga sin kurs i Canvas.

februari 18, 2019

Inlägget postades i

Utbildning