Canvas på LU

canvas.education.lu.se

Utbildning i Canvas

Utbildningar i Canvas kommer att erbjudas på olika nivåer och i olika former. Vi har korta workshopar som är lärarledda online i Zoom eller ute på institutioner på begäran. Det finns  även möjlighet att förkovra sig på egen hand i vår självstudiekurs. För dem som vill utveckla sin kurs i samband med övergången till Canvas har vi dessutom olika fördjupningskurser.

Kom igång med Canvas!

Canvas (grund 1) 

Detta är en workshop för dig som vill lära dig grunderna i Canvas. Här tittar vi på Canvas som lärplattform och provar att bygga upp en kursstruktur med hjälp av moduler. Vidare går vi igenom Canvas effektiva hantering av innehåll så som text, bilder och film samt studentläge och kalenderhantering.

Kom igång med Canvas (ges online i Zoom) 
Onsdagar kl 13.15 -14.45 från den 3 april
Anmälan till canvas@education.lu.se

Kom igång med canvas – workshop på plats
Vi kommer gärna också ut och ger denna workshopen på plats för lärarlag. Kontakta oss på canvas@education.lu.se

Självstudiekurs om Canvas i Canvas

I denna självstudiekurs kan du läsa om Canvas funktionalitet och hur det kommer att fungera vid LU. Många artiklar i kursen har en kortfattad introduktion på en svenska samt en översiktlig beskrivande film på engelska. Varje modul i kursen länkar därefter till fördjupande läsning i Canvas omfattande resursbibliotek.

Registrera dig på kursen här: Självstudiekurs i Canvas

Fördjupningskurser

Planera och bygg er kurs i Canvas

Denna workshop riktar sig till lärarlag om minst två personer.

I denna workshop skapar du och dina kollegor på förmiddagen en skiss av ett kursupplägg utifrån läraktiviteter och relaterade lärandemål med hjälp av ABC-metoden.

På eftermiddagens session börjar ni bygga upp strukturen för er kurs i plattformen Canvas utifrån er föreslagna design. Ni lär er grunderna för hur ni sedan kan fortsätta att bygga kursen och lägga in material och texter på er kurs innan ni bjuder in studenterna.

Tillfällen: 

2 april Plan and build – in english 

Anmälan till: lina.andersson@uvet.lu.se

7 maj Planera och bygg er kurs i Canvas

Anmälan till: canvas@education.lu.se 

14 maj: Planera och bygg er kurs i Canvas

Anmälan till: canvas@education.lu.se 

28 maj: Planera och bygg er kurs i Canvas

Anmälan till: canvas@education.lu.se 

Läs mer i inbjudan!