Canvas på LU

canvas.education.lu.se

Support – Go online

Till personal vid Lunds universitet

Det finns en kurs framtagen för dig som behöver växla om från campusbaserad till digital undervisning. Kursen utgår från vanliga aktiviteter i undervisning t ex att hålla föreläsning eller seminarium – stötta studenter i grupparbete samt länkar om inlämning och återkoppling. Kursen tar också upp hur man kan ha möten med både kollegor och studenter.

I kursen kan du också ställa frågor och ta del av eller dela med dig av material du själv hittat och tycker är bra. Via kursen har vi också ett på dagtid bemannat mötesrum i Zoom där du kan ställa frågor direkt. Du hittar kursen här: https://canvas.education.lu.se/enroll/WT7D6E

Klicka på knappen enrol in course för att delta. Alternativt Gå med i kurs om du har Canvas på svenska. 

For employees at Lund University

There is a course developed for you that needs to go digital. The course is based on regular teaching and learning activities such as lectures, seminars, group works but also meetings with colleagues and students. For each activity there are suggestions on how to conduct it online.

In the course you can also take part of the latest news and ask questions in our discussion forums. There is also via the course an alternative to join us in a zoom room during day-time to ask questions directly.  You can find the resource here: https://canvas.education.lu.se/enroll/YHLERR

Click on the button enrol in course to participate

mars 18, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade