Canvas på LU

canvas.education.lu.se

Kontakt

Projektledare

Jennie Paldanius, projektledare
mail: jennie.paldanius@ldc.lu.se
tel: 046-222 13 15

Maria Hedberg, biträdande projektledare
mail: maria.hedberg@ahu.lu.se
tel: 046-222 77 13

Fakultetskoordinatorer

Ekonomihögskolan
Anna Löthman
mail: anna.lothman@ehl.lu.se
tel: 046-222 96 82
Mer info på LUSEM Staff Pages

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Susanna Björverud
mail: canvas@ht.lu.se
Mer information på HT:s intranät

Juridiska fakulteten
Magnus Svensson
mail: magnus.svensson@jur.lu.se
tel: 046-222 10 20

Konstnärliga fakulteten
Mattias Frisk, Musikhögskolan i Malmö
mail: mattias.frisk@mhm.lu.se

Lunds tekniska högskola
Ann-Catrin Johansson
mail: ann-catrin.johansson@lth.lu.se
tel: 046-222 34 28

Medicinska fakulteten
Niklas Frost
mail: niklas.frost@med.lu.se
tel: 076-1164865

Magnus Hovde
mail: magnus.hovde@med.lu.se
tel: 046-2221881

Naturvetenskapliga fakulteten
Claus Führer
mail: claus.fuhrer@math.lth.se
tel 046-222 96 37

Christoffer Johansson 
mail: christoffer.johansson@biol.lu.se
tel: 046 -222 49 55

Karin Larsson
mail: karin.larsson@nateko.lu.se
tel: 046-222  40 93

Annelie Raimer
mail: annelie.raimer@kc.lu.se
tel: 046-222 83 40

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Sahar Valizadeh
mail: canvas@sam.lu.se

Universitetets särskilda verksamheter
Beatrice Kogg, Internationella miljöinstitutet
mail: beatrice.kogg@iiiee.lu.se
tel: 046-222 02 24

Förvaltningsgemensamma införandeprojekt

Kompetensportalen
Mats Hagwall
mail: mats.hagwall@hr.lu.se
tel: 046-222 15 38

Uppdragsutbildning (LUCE)
Jessica Hansson,
mail: jessica.hansson@education.lu.se
tel: 046-222 73 27

Lunds universitets studentkårer, LUS

Filip Johansson,
Marina Hansson
mail: v.ordf@lus.lu.se

Styrning

Uppdragsgivare
Syvia Schwaag-Serger
mail: sylvia.schwaag_serger@rektor.lu.se

Projektägare
Bo-Anders Jönsson, vicerektor
mail: bo-anders.jonsson@rektor.lu.se