Canvas på LU

canvas.education.lu.se

Januarirapport

Januari är snart slut och projektet rör sig snabbt framåt. Vi har släppt in vår första pilotgrupp av early adopters, denna grupp ska hjälpa oss att vara redo inför hösten 2019 då de första ”riktiga” kurserna kommer att köra igång i systemet.

Early adopters

Terminen har inletts och ett modigt gäng lärare har startat upp sina kurser i Canvas. Då de administrativa delarna inklusive supporten ännu inte är på plats i systemet fick detta skötas av projektledarna. Vi kan därför rapportera att systemet verkar vara enkelt att använda då antalet supportärenden begränsats till en handfull. Det börjar nu droppa in rapporter kring hur upplevelser är från våra early adopter-lärare och vi hoppas på att kunna sammanställa dessa, justera det som går att justera, samt dela med oss av det som är bra för alla att veta.

Fakulteternas jobb

Sahar Valizadeh (S) & Ann-Catrin Johansson (LTH) diskuterar organisation för fakultetsinförandet

Gruppen av fakultetskoordinatorer är nu komplett då samtliga fakulteter har utsett en eller flera koordinatorer. Gruppen har hunnit ses vid ett flertal tillfällen och kommer fortsättningsvis att veckovis träffas för att på så sätt kunna utnyttja de möjligheter som finns av att vi är ett stort lärosäten med många kompetenser. Canvasprojektet är stort och påverkar många områden av universitetet. Vi jobbar därför för att finna synergieffekter och hitta samarbetsformer som gör att arbetet blir hanterbart, roligare och mer effektivt. Som del av koordinatorernas arbete så utbildas de just nu som nodadministratörer för att kunna stötta de lärare som vill komma in och prova på Canvas. På fakultetsnivå har även arbetet med införandeplaner påbörjats.

De tekniska bitarna

Canvas på LU finns redan och är i full drift men vi jobbar kontinuerligt på att anpassa det efter LU:s behov. Som del av detta bygger vi integrationer mot Lucat och Ladok. Ladokintegrationen är i sin linda och vi kommer att återkomma med mer information längre fram gällande denna.

//Jennie & Maria

januari 30, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade