Canvas på LU

canvas.education.lu.se

Inloggning i Canvas

För att kunna logga in i Canvas på LU behöver både studenter och personal ett Lucat-konto. För studenter skapas kontot automatiskt när de blir antagna på en kurs.

För anställda som inte sedan tidigare har ett konto och som behöver ett tillfälligt Lucat-konto så läggs det upp i Lucat som Universitetsanknuten. Läs mer i dokumentet Lägga till Universitetsanknuten. Välj passande underkategori (se s.4 i dokumentet), dock kommer underkategorierna Servicepersonal, Väktare och Begränsat konto inte att fungera.

juni 20, 2019

Inlägget postades i

Administration Utbildning