Canvas på LU

canvas.education.lu.se

Avveckling och arkivering av Live@Lund och LUVIT

Gå till:


INFÖR HÖSTTERMINEN 2019

Är du administratör i LUVIT eller Live@Lund? Tänk på att INTE lägga upp kurser i Live@Lund och LUVIT om dina lärare har kurser som ska in i Canvas till HT 2019.
Om du behöver hjälp med att ladda ner material från Live@Lund eller LUVIT finns här nedan enkla manualer.
Ladda ner manual för Live@Lund eller från LUVIT.


KONTAKT LUVIT

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
servicedesk@lu.se
Öppettider måndag-fredag, kl 8-17
Vid kontakt ange Avveckling och arkivering LUVIT
Kontakt: Sidika Basic, +46 46 222 39 01


KONTAKT LIVE@LUND

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
servicedesk@lu.se
Öppettider måndag-fredag, kl 8-17
Vid kontakt ange Avveckling och arkivering Live@Lund
Kontakt: Djevdet Iséni, +46 46 222 80 04


AVVECKLINGS- och ARKIVERINGSPLANEN

Enligt beslut från Utbildningsnämnden (STYR 2018/1343) ska lärplattformen Canvas ersätta de idag universitetsgemensamma lärplattformarna Live@Lund och LUVIT.

För att säkerställa övergången till Canvas ska lärplattformarna Live@Lund och LUVIT inte längre skapa aktiva kurser fr o m HT2020. Kurser kan dock avslutas under HT2020, men då enbart i läsläge. Det går därefter inte att ladda upp dokument eller ändra i dokument eller verktyg.

Projektet ska, tillsammans med bl a Sektionen Juridik och dokumenthantering, ta fram en plan för arkivering- och gallring av befintligt material i plattformarna. Materialet ska taggas och funktionalitet för att exportera det taggade materialet (till ett mellanarkiv och så småningom ett e-arkiv) ska utvecklas.

Plattformarna ska vara tillgängliga för hämtning av material:

  • för studenter: t o m 2021-01-31 (höstterminens slut)
  • för lärare: t o m 2021-01-31
  • för administratörer: t o m 2021-06-30

Läs mer i projektplanen.