Canvas på LU

canvas.education.lu.se

Canvas på LU – ett samverkansprojekt!


I samband med införandet av Canvas på LU stöter vi ofta på olika grupperingar som har intresse i Canvas på ett eller annat sätt. Exempel på sådana grupperingar kan vara kommunikatörer, studievägledare, internationella sekretariat, bibliotek m.fl. Gemensamt för dessa grupperingar är att de ofta finns på flera olika fakulteter. Projektets tanke är att dra nytta av all den kunskap som finns gemensamt på LU och genom samverkan hitta de bästa lösningarna. Först ut blir en diskussionsträff för studievägledare där projektet hjälper till att göra gruppen till kravställare mot systemet. Vad vill en studievägledare få ut av Canvas, hur kan studievägledare jobba med Canvas?

Fakultetskoordinatornätverket

Nätverket av koordinatorer är nu komplett och genom täta möten för vi tillsammans projektet framåt. Att införa ett LMS på ett stort lärosäte innebär att man stöter på en mängd olika frågor. Allt från roller och rättigheter till frågor kring GDPR och arkivering. Dessa frågor avhandlas allt eftersom med representanter från samtliga fakulteter. Se den kompletta listan över fakultetskoordinatorer här.

Utvecklingen av administrativt verktyg

Arbetet med integration mot Lucat och Ladok går framåt. Målet är att det ska finnas ett administrativt verktyg i Canvas som ska fungera grundläggande inför höstterminsstart 2019. Första versionen av verktyget kommer att endast hantera de grundläggande behoven såsom att skapa utbildningsytor, få in registrerade studenter och möjlighet att lägga till studenter manuellt vid behov. Målet är sedan att utveckla verktyget successivt under hela projektperioden för att på bästa sätt passa alla fakulteter.

februari 14, 2019

Inlägget postades i

Fakultetskoordinatorer Utveckling