Ny yta för Canvasresurser

Nu finns kursen, Canvas på LU, det är en kurs som samlar alla de Canvasresurser som än så länge är framtagna för dig som är anställd på Lunds universitet. På kursen hittar du information om utbildningar, självstudiekurser, en checklista inför terminsstart samt administrativ hjälp. Resurserna på kursen kommer att uppdateras efter hand. Du kan besöka kursen genom att klicka här: Canvas på LU eller skriv in dig på kursen för att få den direkt på din dashboard i Canvas, välj i sådana fall länken här: Canvas på LU

Magnolia

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Ny yta för Canvasresurser

Administratör

För att kunna hantera det administrativa verktyget i Canvas behöver du ansöka om administratörsrättigheter via Lucat. Här finns guide för hur det fungerar: Administrationsrättigheter

Det administrativa systemet kommer därefter att öppnas för de som har rättigheter till det i början av augusti månad.

Som administratör kan du självregistrera dig på Canvas administrativa yta. Detta är en yta där universitetets administratörer kan mötas kring frågor om Canvas. På denna yta finns i dagsläget information om de Canvasutbildningar som erbjuds till administratörer. Det är även här som du kan anmäla dig till höstens utbildningar. Just nu ligger det ute ett antal utbildningstillfällen för administratörer under augustimånad, det kommer förstås att erbjudas tillfällen kontinuerligt under hela hösten. Gå in och anmäl dig så snart som möjligt för att säkra din plats. 

Registrera dig på kursen genom att klicka på bilden nedan:

Administration/Utbildning Kommentarer inaktiverade för Administratör

Inloggning i Canvas

För att kunna logga in i Canvas på LU behöver både studenter och personal ett Lucat-konto. För studenter skapas kontot automatiskt när de blir antagna på en kurs.

För anställda som inte sedan tidigare har ett konto och som behöver ett tillfälligt Lucat-konto så läggs det upp i Lucat som Universitetsanknuten. Läs mer i dokumentet Lägga till Universitetsanknuten. Välj passande underkategori (se s.4 i dokumentet), dock kommer underkategorierna Servicepersonal, Väktare och Begränsat konto inte att fungera.

Administration/Utbildning Kommentarer inaktiverade för Inloggning i Canvas

Kurs i Canvas HT19?

Höstterminen 2019 närmar sig. Nu finns det ny information för dig som ska ge din kurs i Canvas. Du hittar information högst upp i menyn, här är en direktlänk till sidan.

För dig som är administratör så kommer det mer information om det administrativa verktyg som vi utvecklar längre fram. Om ni har frågor, hör gärna av er till er fakultetskoordinator eller till canvas@education.lu.se.

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Kurs i Canvas HT19?

Administration i Canvas

Det pågår just nu ett arbete inför höstens terminsstart att bygga ett administrativt verktyg. Ett första informationsmöte kring detta verktyg hölls under förra veckan i vilket representanter från alla fakulteter var närvarande.

Målet är att bygga ett verktyg som är ett stöd i skapandet av kurser i Canvas. Det ska vara enkelt att koppla rätt studentgrupper till rätt utbildningsyta i Canvas oavsett om det handlar om en kurs, ett program eller en annan yta för undervisning och samarbete.

För dig som är administratör kommer det att erbjudas informationstillfällen ute på era fakulteter, hör av er till er fakultetskoordinator för mer information.

För dig som är lärare, om du redan nu vill börja bygga på din kurs så fungerar detta utmärkt i en sandlådekurs som sedan enkelt kan importeras till en skarp kurs när den väl startar. Hör av er till er fakultetskoordinator för att få hjälp att sätta upp en sandlådekurs. Eller, kontakta canvas@education.lu.se.

Administration/Utveckling Kommentarer inaktiverade för Administration i Canvas

Utbildningarna är på gång

Uppdatering (25 mars) det finns nu en sida om vårt utbildningpaket – ni hittar det här.

Projektet har börjat bygga upp ett utbildningspaket för Canvas. Som del av detta utvecklas just nu en självstudiekurs som alla anställda på LU ska kunna ta del av. Vi hoppas kunna öppna denna inom kort.

Självstudiekurs

Projektet har börjat bygga upp ett utbildningspaket för Canvas. Som del av detta utvecklas just nu en självstudiekurs som alla anställda på LU ska kunna ta del av. Vi hoppas kunna öppna denna inom kort.

Kom igång med Canvas – online och på plats!

Vi har även varit ute och hållit grundkursen Kom igång med Canvas på EHL. Det var första tillfället vi själva undervisade i Canvas och kring hur man använder plattformen. Vi kommer att hålla ett antal sessioner i närtid för att finjustera utbildningen och göra oss redo inför den stora mängd användare som snart behöver utbildas.

Som komplement till kurs på plats hos användarna så jobbas det även på att få upp en grundkurs som kan hållas i e-mötesverktyget Zoom. Kursen kommer inledningsvis att ges en gång i veckan på en fast tid, för att vi sedan ska kunna utvärdera hur stort intresset är. Vi återkommer så snart vi vet när den startar.

Fördjupning: ABC workshop

Förutom kurser kring hur Canvas fungerar bygger vi även på ett kursupplägg för personal som är intresserade av att jobba mer med kursdesign inför övergången till Canvas. Det kommer att finns flertalet olika sätt att fördjupa sig, men först ut är Designa en (blended) kurs med ABC- workshop. Här skapar du tillsammans med dina kollegor en skiss av ett kursupplägg – med fokus på läraktiviteter –utifrån er kurskontext, era kursmål och era behov. Här finns en kort introduktion till ABC-metodiken.

Under februari har projektet tillsammans med Marita Ljungqvist från AHU erbjudit ett antal sessioner med ABC-workshop. Lärarlag tillsammans med koordinatorer från alla fakulteter välkomnades. Efter en kort genomgång arbetade lärarlagen själva med att bygga sina kurser med hjälp av de spelplaner och spelkort som ingick. Många intressanta diskussioner uppstod. På baksidan av spelkorten kunde sedan deltagarna få tips om vilka digitala verktyg som kunde hjälpa dem att bygga sin kurs i Canvas.

Utbildning Kommentarer inaktiverade för Utbildningarna är på gång

Canvas på LU – ett samverkansprojekt!


I samband med införandet av Canvas på LU stöter vi ofta på olika grupperingar som har intresse i Canvas på ett eller annat sätt. Exempel på sådana grupperingar kan vara kommunikatörer, studievägledare, internationella sekretariat, bibliotek m.fl. Gemensamt för dessa grupperingar är att de ofta finns på flera olika fakulteter. Projektets tanke är att dra nytta av all den kunskap som finns gemensamt på LU och genom samverkan hitta de bästa lösningarna. Först ut blir en diskussionsträff för studievägledare där projektet hjälper till att göra gruppen till kravställare mot systemet. Vad vill en studievägledare få ut av Canvas, hur kan studievägledare jobba med Canvas?

Fakultetskoordinatornätverket

Nätverket av koordinatorer är nu komplett och genom täta möten för vi tillsammans projektet framåt. Att införa ett LMS på ett stort lärosäte innebär att man stöter på en mängd olika frågor. Allt från roller och rättigheter till frågor kring GDPR och arkivering. Dessa frågor avhandlas allt eftersom med representanter från samtliga fakulteter. Se den kompletta listan över fakultetskoordinatorer här.

Utvecklingen av administrativt verktyg

Arbetet med integration mot Lucat och Ladok går framåt. Målet är att det ska finnas ett administrativt verktyg i Canvas som ska fungera grundläggande inför höstterminsstart 2019. Första versionen av verktyget kommer att endast hantera de grundläggande behoven såsom att skapa utbildningsytor, få in registrerade studenter och möjlighet att lägga till studenter manuellt vid behov. Målet är sedan att utveckla verktyget successivt under hela projektperioden för att på bästa sätt passa alla fakulteter.

Fakultetskoordinatorer/Utveckling Kommentarer inaktiverade för Canvas på LU – ett samverkansprojekt!

Januarirapport

Januari är snart slut och projektet rör sig snabbt framåt. Vi har släppt in vår första pilotgrupp av early adopters, denna grupp ska hjälpa oss att vara redo inför hösten 2019 då de första ”riktiga” kurserna kommer att köra igång i systemet.

Early adopters

Terminen har inletts och ett modigt gäng lärare har startat upp sina kurser i Canvas. Då de administrativa delarna inklusive supporten ännu inte är på plats i systemet fick detta skötas av projektledarna. Vi kan därför rapportera att systemet verkar vara enkelt att använda då antalet supportärenden begränsats till en handfull. Det börjar nu droppa in rapporter kring hur upplevelser är från våra early adopter-lärare och vi hoppas på att kunna sammanställa dessa, justera det som går att justera, samt dela med oss av det som är bra för alla att veta.

Fakulteternas jobb

Sahar Valizadeh (S) & Ann-Catrin Johansson (LTH) diskuterar organisation för fakultetsinförandet

Gruppen av fakultetskoordinatorer är nu komplett då samtliga fakulteter har utsett en eller flera koordinatorer. Gruppen har hunnit ses vid ett flertal tillfällen och kommer fortsättningsvis att veckovis träffas för att på så sätt kunna utnyttja de möjligheter som finns av att vi är ett stort lärosäten med många kompetenser. Canvasprojektet är stort och påverkar många områden av universitetet. Vi jobbar därför för att finna synergieffekter och hitta samarbetsformer som gör att arbetet blir hanterbart, roligare och mer effektivt. Som del av koordinatorernas arbete så utbildas de just nu som nodadministratörer för att kunna stötta de lärare som vill komma in och prova på Canvas. På fakultetsnivå har även arbetet med införandeplaner påbörjats.

De tekniska bitarna

Canvas på LU finns redan och är i full drift men vi jobbar kontinuerligt på att anpassa det efter LU:s behov. Som del av detta bygger vi integrationer mot Lucat och Ladok. Ladokintegrationen är i sin linda och vi kommer att återkomma med mer information längre fram gällande denna.

//Jennie & Maria

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Januarirapport

Välkommen till bloggen för projektet Canvas på LU – nu kör vi igång!!

Canvas är vår nya lärplattform, en modern och användarvänlig plattform som ger studenter, undervisande personal och administratörer möjlighet att bygga upp en attraktiv och tillgänglig digital lärandemiljö vid Lunds universitet. 

Canvas är LUs universitetsgemensamma lärplattform och kommer framför allt att ersätta Live@Lund och LUVIT.

Bloggen

I denna blogg kommer ni att kunna läsa om projektet, om införandet och om våra olika delprojekt som t ex integrationsarbete, framtagande av utbildningsmaterial och mycket mer.

Våra koordinatorer 

Det är många som är engagerade i arbetet med att införa Canvas på LU. För varje fakultet kommer det att finnas en eller flera koordinatorer som kommer att kunna svara på frågor om Canvas samt samordna arbetet med hur och i vilken takt fakulteten och dess institutioner går över till Canvas. Det finns även koordinatorer representerade från LUS, från Uppdragsutbildningen och från Kompetensportalen. Mer information kommer inom kort! 

Våra early adopters

Just nu pågår ett intensivt arbete med våra early adopters. Dessa är lärare och administratörer från våra verksamheter som själva anmält sig för att prova på hur det är hålla en kurs i Canvas redan nu under vårterminen. De kommer att hjälpa oss att LU-anpassa Canvas och våra utbildningspaket.

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Välkommen till bloggen för projektet Canvas på LU – nu kör vi igång!!